Landstinget kommer inte att uppfylla vårdgarantin

Landstinget i Östergötland kommer inte kunna minska sina väntetider till den första november när den nya utökade vårdgarantin börjar gälla.

En av nyheterna är att patienter ska vänta max 90 dagar på besök eller behandling. Men enligt Björn Hansson, som ansvarar för uppföljning av väntetider inom landstinget, kommer det inte uppfyllas förrän nån gång under nästa år.

Landstingets senaste mätning visar att utvecklingen av väntetider stannat av och ligger på samma nivå som förra året. Enligt Björn Hansson beror det på att man försökt minska väntetiderna för de så kallade långväntarna som inte tagits emot på minst ett år. Och där har man lyckats gå från 663 patienter 2004 till dagens 338. Istället har alltså patienterna som tas emot inom 3 månader legat kvar på 75% för läkarbesök och 72% för behandling. Sämst tillgänglighet i länet finns inom ortopedin. Den bästa tillgängligheten finns inom gynekologin där man bland annat förbättrat arbetsrutinerna och effektiviserat verksamheten. Fler patienter tas emot och väntetiderna minskar. Med hjälp av gynekolgin som modell ska landstinget nu försöka nå målen med den nya vårdgaratnin.