Köp av nikotinläkemedel ökar minst i Östergötland

Apotekets försäljning av nikotinläkemedel har ökat med 13 % de senaste månaderna, jämfört med samma period förra året.

I vårt län var ökning av läkemdelen minst, här ökade den med 8%. I Västernorrland gick den däremot upp med närmare 26%.