Svårt med vikariat för obehöriga lärare

Ett 70-tal lärare i Norrköpings kommun får behålla jobben. I och med det blir det nästan omöjligt för ett 100-tal obehöriga lärare att få nya vikariat i höst.

Ett 100-tal obehöriga lärare mister möjligheten till att få fortsatta vikariat, vilket innebär att det blir färre vuxna i skolorna från och med i höst. Enligt Lärarnas Riksförbunds distriktsordförande Arne Borgstedt får många av de behöriga lärarna däremot räkna med att tvingas byta skola för att fylla upp vakanser. Borgstedt ser det som positivt att Norrköping nu kommer att få en större andel behöriga lärare.