Ortopedicentrum minskar köerna

Det är långa väntetider för ortopediska behandlingar i länet. För att minska trycket på vårdkön görs nu en extrasatsning vid ortopedin under sommaren.

Ortopedicentrum kommer inte klara av den nya vårdgarantin som börjar gälla den första november, där patienter bara ska behöva vänta tre månader på vård. För att minska trycket på vårdkön görs nu en extrasatsning vid ortopedin under sommaren. För första gången kommer man genomföra planerade operationer under sommartid och på så sätt räknar man med att kunna stryka 50 av de 615 patienter som väntar på knä- eller höftledsoperation. Om tidigast ett år räknar man med att kunna erbjuda patinter behandling inom tre månader.