Läcka lagas - fortsatta kontroller

Den brustna avloppsledning som orsakat läckage i Bråviken lagas under dagen men provtagningarna av vattenkvaliteten fortsätter.

Miljö- och hälsokontoret i Norrköping tar varje dag prover i Bråviken efter det att en brusten avloppsledning orsakat stort läckage.

Det tar två dygn att få fram resultat av proverna och dom senaste mätningarna är från i tisdags. Då var vattnet tjänligt i Bodaviken och Kvarsebobadet. Vid Lindöbadet, Marbybadet och Djurö var det tjänligt med anmärkning. Det säger Bengt Levin, vid Miljö- och hälsokontoret.

Han berättar också att reparationerna av avloppsledningen väntas bli klara i eftermiddag, men att man ändå kommer fortsätta ta prover i vattnet under nästa vecka.