Intentia gör bättre resultat

Affärssystemföretaget Intentia med verksamhet i Linköping redovisar ett bättre resultat för andra kvartalet i jämförelse med fjolåret.

Såväl intäkter som konsultmarginalen ökade och Resultatet efter skatt blev 48,2 miljoner.

Bolaget tror att marknaden kommer att växa måttligt under 2005.