Östergötland

"Prioritera närodlat före ekologiskt"

2:02 min

Regeringens mål att 60 procent mat i kommunal verksamhet ska vara ekologisk år 2030 missgynnar konventionellt östgötskt jordbruk. Det säger Staffan Danielsson (C) riksdagsledamot från Östergötland.

Staffan Danielsson vill att man istället ska prioritera närproducerad konventionell mat framför ekologisk mat.

– Signalen att den mat som de flesta svenska bönder producerar inte är så mycket värd, det är den jag tycker är så negativ, säger Staffan Danielsson.

Regeringen har som mål att 60 procent av all mat i kommunal verksamhet ska vara ekologisk år 2030 och den kommun i Östergötland som är närmast att nå målet i dagsläget är Motala kommun där man hade 52 procent ekologisk mat på tallrikarna i skolor och på äldreboenden förra året.

Agneta Niklasson är miljöpartist och ordförande för Tekniska nämnden i Motala kommun och hon ser ingen motsättning mellan att köpa ekologisk mat och svensk mat. I Motala kommun var 91 procent av köttet svenskt och 72 procent totalt svenskproducerat förra året.

– Ibland sprids den där myten att vi istället för att välja svenskt konventionellt så skulle vi välja utländskt ekologiskt. Men så går det inte till i våra inköp utan det är saker som vi inte odlar i Sverige till exempel kaffe och bananer som vi måste ta utifrån och då tar ekologiskt, säger Agneta Niklasson. 

Men Staffan Danielsson menar att ambitionen att köpa ekologisk mat då slår ut matproducenter i Östergötland.

– Ska 60 procent vara svenskt ekologiskt, då ska nästan inget vara från det jordbruk som 90 procent av lantbrukarna i Östergötland bedriver. Jag menar att ekologiskt är ett bra miljövänligt alternativ, men att vanligt svenskt jordbruk är likvärdigt bra miljöalternativ, säger Staffan Danielsson.

Agneta Niklasson ser ändå fördelar med att regeringen sätter upp mål om ökad andel ekologisk mat.

– Ett landskap med biologisk mångfald där vi besprutar våra grödor så lite som möjligt, det är ett gott mål tycker jag, säger Agneta Niklasson.

Livsmedelsstrategin där regeringen har satt 60 procent ekologiskt som mål i kommunal verksamhet år 2030 inte är klubbad i riksdagen än, så delar av den kan komma att ändras.