Östergötland

Svårt att debattera komplex mat-fråga

1:05 min

Det är svårt att debattera frågan om ekologiskt, konventionell eller närodlad mat. Det menar forskaren Elin Röös.

– Som med flesta komplexa frågor är det svårt att debattera för det är svårt att svara på vad som är bäst. Det beror på vad vi väger in i bäst. Exempelvis om vi pratar om  klimatpåverkan eller biologisk mångfald ,säger Elin Röös som forskar på Sveriges lantbruksuniversitet

Enligt regeringens nya livsmedelsstrategi så ska 60 procent av kosten i kommunal verksamhet vara ekologisk år 2030

Något vi har berättat om tidigare och även att Motala är den kommun i Östergötland som kommit längst i det här arbetet.

Samtidigt rör det upp känslor och bland andra centerpartisten Staffan Danielsson menar att det istället bör argumenteras för närodlad mat istället för ekologisk