Östergötland

Personalbrist och semestertider bakom lång väntan på licens

4:15 min

Polisområde Öst där Östergötland ingår har de längsta handläggningstiderna i Sverige för att få licens på ett nytt jaktvapen. Just nu måste man vänta nästan tio veckor innan man kan få sin licens.

Madelaine Alros, tf chef för rättsenheten i polisområde Öst förklarar att problemen med långa väntetider beror på hög personalomsättning och semesterperioder då samtliga vapenhandläggare inte är på plats. 

– Sen har vi också sett ett ökat inflöde av vapenansökningar under första delen av 2017.

Enligt Madelaine Alros ökar antalet vapenansökningar generellt sett under sommaren och fram till september-oktober ungefär. 

– Jag har full förståelse för att det finns en frustration bland återförsäljare och vapenägare över att det är en lång väntetid. Vi brukar se längre köer inför en jaktsäsong men nu är det längre än vanligt. Det är vi såklart inte nöjda med.

Just nu rekryterar rättsenheten i polisområde Öst för att få fler vapenhandläggare i tjänst och därmed få ner köerna. De har också genomfört övertidsinsatser som har gett resultat, enligt Madelaine Alros.