Vägforskaren: Arbetsmiljön alldeles för osäker

1:18 min

Trots nya regler är säkerheten för vägarbetare är fortfarande för dålig, menar Sonja Forward, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

2013 infördes nya regler för att öka säkerheten för vägarbetare. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har nu undersökt vad de nya reglerna haft för effekt. Sonja Forward är en av forskarna och hon menar att mer behöver göras.

– Det man kan konstatera är att det är en arbetsmiljö som är alldeles för osäker för vägarbetarna och att mycket behöver göras för att göra det säkrare för dem, säger Sonja Forward, en av forskarna.

Hennes slutsats är att de nya reglerna är bra men att de inte alltid omsätts i praktiken. Bland annat för att det blir för dyrt.

– Man brukar säga att man bör uppfylla minimikraven på säkerhet för att man ska kunna vinna upphandlingen. Men de vi pratat med säger att skulle man ta med alla de här säkerhetsanordningar som skulle behövas, då blir det alldeles för dyrt och då förlorar man upphandlingen, säger Sonja Forward.

Ett annat skäl är att vägarbetena sker under tidspress.

– Vägarbetena gör att det blir mindre framkomlighet och då vill man skynda på det här arbetet. Men konsekvensen blir att det blir väldigt farligt för arbetarna istället.