Trafikverket: Prispress orsakar inte vägarbetares olyckor

0:41 min

Vägarbetarna osäkra arbetsmiljö beror inte på prispress menar Trafikverket. Detta trots att forskare vid VTI menar att det är en bidragande faktor.

 VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut anser att ett av skälen till den bristande säkerheten för vägarbetare är att företagen tävlar om upphandlingarna genom pris. Något som får företagen att lägga mindre pengar på säkerheten. Men den bilden delas inte av Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

– Jag har lite svårt att säga att det handlar om pris. Oavsett vilket pris det är så tar det inte bort förutsättningarna för den lokala arbetsledningen på en arbetsplats hur de ska hantera jobbet där,  Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Han menar att bilisterna har en viktig del i att öka säkerheten för dem som arbetar på våra vägar.

– Jag vet att det finns klara problem inte minst vid de stora vägarna som E4:an tillexempel genom Östergötland. Det har varit ett antal incidenter som varit riktigt otäcka. Det har mycket att göra med hur hänsynen från bilförare är när de passerar olika arbeten längs vägarna.