Vikbolandet

Fler insamlade myggor i år runt Kättinge

Insamlingen som är inne på sitt andra år av tre är till för att avgöra hur man kan bekämpa de problematiska myggorna i framtiden.

Boende i Kättinge har under flera år utryckt sitt missnöje med myggen som ibland håller dem instängda inomhus.

Insamlingen som gick igång förra sommaren lyckades inte fånga in många myggor i fjol på grund av det torra vädret, som myggorna inte tycker om. 

– Myggorna kräver vatten för att larverna ska kunna utvecklas, säger Simon Karlsson, limnolog på Norrköpings kommun.

Förra året så fick man enbart in ungefär 170 myggor medans man den här sommaren redan fått in cirka 6700 myggor. Att man får in stora mängder myggor är väldigt viktigt.

– Forskarna som vi sammarbetar med säger att vi måste ha bra och mycket data så att vi kan slå fast vad det är för typ av myggor så vi vet hur vi kan bekämpa dom, säger Simon Karlsson.

Efter nästa sommar ska man ha fått in tillräckligt med data för att veta vad som är bästa sättet för att få stopp på myggorna. Simon Karlsson tar upp två olika metoder.

Den första är att använda ett speciellt medel som enbart riktar sig in på mygglarverna och dödar dem. En nackdel med denna metod är att man måste veta ganska exakt vart mygglarverna finns.

Den andra metoden är att man gräver diken som hjälper att få bort överflödigt vatten, som myggorna tycker om. Men denna metod är inget som Simon Karlsson tycker om. 

– Detta skulle inte alls vara bra för den biologiska mångfalden, eftersom det finns andra djur som också tycker om den miljön.