Norrköping

Ytterligare fyra misstänks för mutbrott på Sjöfartsverket

Fjorton medarbetare på Sjöfartsverket misstänks för mutbrott efter att ha tagit emot utrustning i form av surfplattor och telefoner i samband med utbildning anordnad av IT-utbildaren LabCenter i Sverige.

I slutet av juni beslutade personalansvarsnämnden att åtalsanmäla tio anställda vid Sjöfartsverket för tagande av muta. Idag meddelades att ytterligare fyra medarbetare misstänks ha varit delaktiga i muthärvan. Arbetsgivaren vill nu se åtalsanmälan i samtliga fall.

Upptäckten gjordes när myndigheten granskade fakturor från Labcenter. Sjöfartsverkets personalansvarsnämnd har nu beslutat att anmäla dom anställda till åklagare.

Det uppskattade värdet på utrustningen ska ha legat på mellan 2 000 och 5 000 kronor per person.

"Vi ser allvarligt på det inträffade. Att vara offentligt anställd tjänsteman innebär att man aldrig får missbruka sin ställning, bland annat för att myndighetens opartiskhet och saklighet inte ska kunna ifrågasättas", sa Ove Eriksson, som var tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när anmälan gjordes, i ett pressmeddelande när härvan först blev känd.