Norrköping

Vårfloden kommer allt tidigare

1:34 min

I europeiska vattendrag har tidpunkten för högsta vattenflödet under ett år förskjutits i tid de senaste 50 åren. I delar av Europa kommer vårflödena flera veckor tidigare än på 60-talet.

Det visar en studie i tidskriften Science och den stämmer väl inpå de klimatscenarier som tidigare gjorts. Berit Arheimer är docent i hydrologi på SMHI i Norrköping och en av medförfattarna till studien.

– Vi har tittat 50 år tillbaka och vi har använt 4000 stationer över hela Europa, så det är ett unikt dataset som vi har samlat ihop. Vi kan se att det här styrs av väderfenomen och klimatet, vilket gör det hela intressant, säger docent Berit Arheimer som är chef för SMHI:s hydrologiska forsknings avdelning.

Men om man går 50 år tillbaka i tiden så har det skett mycket på landskapsnivå. Man har dikat ut jord- och skogsbruksmark och vi har fler hårdgjorda ytor. Det spelar en viss roll på lokal nivå, enligt Berit Arheimer.

– Markanvändningsförändringar har ofta stor påverkan lokalt men när man går upp i skala så försvinner den effekten ganska snabbt.

Under den period man har studerat så har alltså de högsta flödena förskjutits i tid, ibland bara någon vecka men i vissa områden, till exempel i södra Sverige, flera veckor och månader. I vår del av världen kommer vårflödena tidigare eftersom snöperioden är kortare och snösmältningen går snabbare i och med högre temperaturer. I medelhavsområdet däremot förskjuts de högsta vattenflödena till senare på vintern. Det här på grund av att sommaren förlängs och det uppvärmda havet kan ge ifrån sig vattenånga längre fram på året. Resultaten i studien stämmer väl in på de förutsägelser som tidigare gjorts med modeller av klimatförändringarna.

Om trenden fortsätter kan det här påverka olika verksamheter i samhället som är vana vid att ha de högsta vattenflödena vid en viss tidpunkt, till exempel jord- och skogsbruk och vattenkraftsindustrin.

– Det är ju ett anpassningsarbete som vi gör successivt men jag tror inte det behövs några drastiska akuta åtgärder men det är ändå något vi måste anpassa oss till, säger Berit Arheimer, docent och chef för forskningsavdelningen för hydrologi på SMHI.