Östergötland

"Det gäller att koncentrera trafiken till starka stråk"

0:44 min

Linköpingsforskare ska nu titta närmare på hur man kan stoppa kostandsstegringen när resandet med kollektivtrafiken ska öka.