Östergötland

Vinterkräksjukan igång för fullt

Kurvan över personer som drabbats av vinterkräksjukan stiger nu rejält. Tvål är det bästa skyddet, enligt Folkhälsomyndigheten.

-Det har varit en ganska långsam ökning under hösten, men nu har det dragit i gång, säger Lena Sundqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Siffror från Folkhälsomyndigheten över inrapporterade kräksjukefall under fjolårets sista vecka visar att Södermanland, Jönköpings län och Jämtland var värst drabbade, följt av Östergötland och Dalarna. 

De främsta symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. 

TT