Östergötland

Skogsstyrelsen: Dags att bekämpa länets barkborre

0:55 min

Även Skogsstyrelsen vill att granbarkborren börjar bekämpas i Östergötland.

Skogsägare i Östergötland är oroliga för granbarkborren. Främst de skogsägare som är granne med naturreservat. Det berättar vi om i nyheterna. Skogsägarna vill att det avverkas också i naturreservaten.

Också skogsstyrelsen vill att granbarkborren börjar bekämpas i Östergötland. Men de bestämmer inte över naturreservaten, det gör länsstyrelsen och naturvårdsverket.

– Det finns en hel del erfarenhet från detta, från stormarna Gudrun och Per, och intill naturreservat som hade mycket gammal granskog så kunde det vara ganska omfattande skador, säger Jörgen Ringagård är lagspecialist på Skogsstyrelsen.

Ju närmare ett naturreservat man har sin mark, och där det finns mycket skador i naturreservatet, desto större är risken att man drabbas av skador, menar Jörgen Ringagård.