Hon ser de osynliga barnen

1:41 min

Hon är psykolog, har jobbat med elevers frånvaro i skolan, utrett frågan åt regeringen och skrivit böcker i ämnet. Malin Gren Landell på utbildningskontoret i Norrköpings kommun är nominerad till Stora psykologpriset.

– Det är fantastiskt roligt, jag är så glad. Det uppmärksammar barn som jag tycker annars tappas bort och blir osynliga, bortglömda. Det roligaste är att den här gruppen barn och ungdomar faktiskt får uppmärksamhet genom att jag har nominerats till priset, säger hon. 

Med bland annat tjugo år inom barn-och ungdomspsykiatrin har Malin Gren Landell ägnat mycket tid år skolelevers frånvaro, ett växande problem, säger hon.

På regeringens uppdrag har hon analyserat orsakerna och föreslagit hur skolor kan arbeta med att förbättra situationen.

– Bakom frånvaro så ligger det alltid något bekymmer. Det kan vara skola, hemma och med kamrater. Vi kan hjälpa ungdomar så himla mycket genom att upptäcka deras frånvaro, men vi har inte riktigt haft den kunskapen och inte de systemen. Kanske inte heller riktigt modet att upptäcka, säger Malin Gren Landell.