Norrköping

Tullkontroller – ett sällsynt inslag i Norrköpings hamn

2:05 min

Allt större krav på tullen gör att de tvingas prioritera hårt och för hamnen i Norrköping innebär det max ett besök i månaden.

Ungefär 20 lastfartyg per vecka, eller drygt 1 000 fartyg per år, anlöper Norrköpings hamn. 

Under 2017 passerade drygt 4,3 miljoner ton gods hamnen i Norrköping, men tullen har inte gjort några beslag under de senaste åren.

– Det kan bero på att vi kanske missar varor som smugglas hit, säger Mats Pettersson som är chef för gränsskyddsenheten Stockholm som ansvarar för tullkontrollerna i Norrköping.

Kustbevakningen som kontrollerar båtar, framför allt till sjöss, tycks lyckas bättre. Även om tullkontroller inte är deras huvudsakliga uppgift så har de under de senaste två åren gjort flera beslag av smuggelvaror.

Senast var i september förra året då kustbevakningen i Oxelösund beslagtog 1,5 miljoner cigaretter i en fritidsbåt på väg in till Sverige.

Tullverket lägger istället mycket fokus på kontroll av tunga transporter, vilket innebär att kontrollerna i Norrköpings hamn och flera andra hamnar främst baseras på tips eller riskbedömning, exempelvis utifrån vilket land fartyget kommer ifrån.

– Hade vi haft jättemycket manskap och resurser så hade vi kunnat göra mer kontroller i Norrköping eller i hamnen i Gävle. Men Tullverket måste prioritera resurserna till de platser där vi gör bäst nytta, säger Mats Pettersson.