Östergötland

Byggbranschen tror på minskat bostadsbyggande

2:34 min

Flera av de ledande aktörerna i byggbranschen tror på ett minskat bostadsbyggande i Östergötland det kommande året. Både SCB:s och Sveriges byggindustriers siffror visar att länets heta bostadsbyggmarknad är på väg att kylas av.

Det har länge varit högtryck i byggbranschen, men nu har lite mörka moln dykt upp på himlen. Enligt SCB:s statistik minskade andelen påbörjade lägenheter i nybyggda flerbostadshus i Östergötland med ungefär 12 procent det första halvåret 2018 jämfört med samma period året innan.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustriers siffror pekar också på en nedgång. Mellan 2017 och 2018 uppskattas det totala bostadsbyggandet i länet ha minskat med sju procent räknat i bygginvesteringar i miljarder kronor. Prognosen för 2019 är en fortsatt minskning med 5 procent. Enligt Sveriges byggindustriers tillförordnade regionchef Cecilia Johansson är det de stramare kreditreglerna med bolånetak och amorteringskrav som nu får genomslag.

– Jag tycker att det är konstigt, framför allt när vi är i en högkonjunktur och vi står inför en stor bostadsbrist och ändå går bostadsproduktionen ner. Det är oroväckande, säger hon.

Fackförbundet byggnads, byggbolagen NCC och Skanska och fastighetsägaren Lundbergs tror också på en svag nedgång i bostadsbyggandet i länet. Adam Cocozza, VD för fastighets- och byggföretaget Botrygg, tror däremot på en betydligt kraftigare nedgång.

– Med tanke på att bostadsrättsbyggandet har varit det som har dominerat de senaste åren, så ser vi en kraftig inbromsning där. Jag tror att byggandet kommer att bromsa in med kanske 30 procent, säger han.

Överlag ser ändå de branschföreträdare vi pratat med ganska ljust på framtiden. Det byggs ju annat än bostäder, som affärslokaler, kontor och skolor.

På ett bygge i Övre Vasastan i Linköping installerar Patrik Emilsson ventilation i ett flerbostadshus. Han är också hoppfull om framtiden.

– Nyproduktionen kommer säkert gå ner, men vi har ju det som inte är renoverat. Vissa 60-talshus måste renoveras.

Så du är inte så orolig med andra ord?

– Inte just nu i alla fall.