Lågt grundvatten

Geolog: Vi vill ha en sen och regnig sommar

1:38 min

I de stora grundvattenmagasinen i Östergötland är vattennivåerna under eller mycket under de normala.

I de mindre grundvattenmagasinen där enskilda förbrukare hämtar sitt vatten är vattennivåerna nu normala för årstiden.

 – Det ser dystert ut för de stora magasinen i Östergötland, speciellt i Norrköpings och Finspångs kommuner där nivåerna ligger mycket under det normala säger Mattias Gustafsson regionansvarig på SGU, Sveriges geologiska undersökning.