Väldigt torrt i skog och mark

SMHI varnar för brandrisk

0:17 min

SMHI har utfärdat klass ett-varning för både skogsbrand och gräsbrand under måndag och tisdag.

I skogen allmänt är det stor risk och mycket stor risk är det i öppna och glest bevuxna skogsområden.

För gräsbränder är det stor risk generellt.