Klimatmiljarderna

Linköping satsar miljarder på att bli koldioxidneutralt

0:31 min

Linköpings kommun satsar tre miljarder kronor på miljö, klimat och hållbarhet.

Den styrande alliansen i Linköping kallar satsningen för "Klimatmiljarderna", och det handlar bland annat om koldioxidlagring och vindkraftsutbyggnad.

Målet är att kommunkoncernen 2025 ska producera lika mycket el från förnyelsebara och återvunna material som den totala elkonsumtionen i Linköping.