Skyddad natur

Här blir det nytt naturreservat

1:08 min

Östergötland har fått ett ännu ett naturreservat.

Området heter Siggeryd och ligger söder om Ödeshög.

Reservatet består av en mindre gård omgiven av öppna betesmarker, slåtteräng och skogsbeten.