Läst ungdomars post

Stödboende i Linköping kritiseras av IVO

Det är enligt lag förbjudet utföra kontroller hos ungdomar på stödboenden.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar ett stödboende i Linköping för att ha gjort kontroller av både ungdomars boenden och deras post.

Stödboendet ska också på ett otillåtet sätt ha gett platser på boendet mot villkoret att ungdomarna ställer upp på sådana kontroller.


Niclas Jingryd
P4 Östergötland
niclas.jingryd@sverigesradio.se