Lex Sarah-anmälan

Boende brännskadades vid duschning – avled senare

0:26 min

En person på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Linköping  drabbades av så svåra brännskador efter en dusch att hen avled efter några dagars vård.

Enligt vårdens lex Sara-anmälan hade vattnet varit 65 grader varmt. Den boende hade hjälp av personal i samband med duschen.

Den höga temperaturen ska ha berott på ett fel i fastighetens undercentral och felet bedöms nu vara identifierat.