Granskad av Skolinspektionen

Höga viten väntar friskolan Kunskapsljuset

1:57 min

Föreningen Al-Noor Al-Islamia som driver friskolan Kunskapsljuset i Norrköping ska betala sammanlagt 410 000 kronor i vite efter domar i förvaltningsrätten.

Skolinspektionen gjorde en första granskning av skolan 2017 och upptäckte då flera brister och hotade föreningen som driver skolan med vite. När alla bristerna inte åtgärdats i tid fick förvaltningsrätten pröva vitesfrågan.

Nyligen har fyra domar om vite kommit. I en av dem anser förvaltningsrätten att föreningen inte ska betala något, medan man i de tre andra domarna dömer föreningen att betala ett vite på totalt 410 000 kronor.

Alla brister är nu åtgärdade och Isam Bardaqji som är huvudman för skolan, tycker inte att kritiken varit rättvis.

– Vi är inte så dåliga som det sagts, jag tycker att det bedrivits en häxjakt på skolan.