NORRKÖPING

Kräver åtgärder mot kränkning i skola

0:47 min

Barn- och elevombudet kräver att Norrköpings kommun vidtar åtgärder i arbetet mot kränkande behandling efter skolanmälan.

Barn- och elevombudet kräver att Norrköpings kommun som varandes huvudman för en grundskola i Norrköping nu vidtar åtgärder i arbetet mot kränkande behandling. Detta efter att myndigheten granskat ett ärende rörande en elev som upplevt sig vara utsatt för kränkningar på en Norrköpingsskola.

Norrköpings kommun måste nu redovisa hur man ska arbeta mot kränkningar enligt skollagens krav senast den 2:e januari år 2020.