VÅRD

Fler kallas till vård via digital brevlåda

0:26 min

Region Östergötland ska kalla fler patienter digitalt.

Försöket med att skicka kallelser till digitala brevlådor för mammografipatienter har fungerat bra och nu har Region Östergötland beslutat att utöka tjänsten.

Fler kallelser och brev kommer nu att skickas till de patienter som har en digital brevlåda och de patienter som ännu inte har någon sådan tjänst ska få sina kallelser och brev via posten som även i fortsättningen.