Kartläggning av kusten

Djupmätningar till havs ska ge nya miljöeffekter

2:11 min

Med 240 miljarder nya mätpunkter av vår havsbotten är snart 70 procent av de svenska farvattnet kartlagda. Och det ska gynna miljön.

Med nya kunskaper från djupmätningarna hoppas man kunna ta fram nya sjöfartsleder som ger energieffektivare transportvägar som avlastar gods på landsvägarna.

– Utmed östgötakusten tittar vi på inre farlederna längs med kusten. Den så kallade "sjöfyran" är en typisk led som skulle kunna avlasta de godstransporter som går på land, säger Magnus Wallhagen som är produktionschef på Sjöfartsverket.