Efterlysning

Glömda gravstenar kan vara kulturarv

2:10 min

På kyrkogårdar i Mjölby, Boxholm och Ödeshög kan finns kulturhistoriskt värdefulla gravstenar som i dagsläget står och förfaller.

Nu annonserar Folkungabygdens pastorat efter gravrättsinnehavarna till närmare 300 av de gamla gravarna.

 – Det kan vara gamla saker som ingen kommer ihåg längre, säger kyrkogårdschef Stefan Kuylenstierna och berättar att om ägarna lämnar tillbaka gravrätterna - eller ingen hör av sig - så kan gravstenarna komma att tas om hand som kulturarv.