Positiv prognos

Linköping går mot ekonomiskt överskott

0:59 min

Många kommuner dras med stora ekonomiska problem, men enligt den senaste prognosen går Linköping bättre än budget.

Budgeten var skriven med ett nollresultat, men enligt prognosen ser Linköpings kommun ser ut att göra ett överskott med 92 miljoner kronor.

Orsaken till det förbättrade läget är att verksamheterna inte ser ut att kosta lika mycket som planerat, bland annat ser bildningsnämnden ut att göra ett överskott mot budget med 30 miljoner och äldrenämnden 20 miljoner.

Endast Arbetsmarknadsnämnden går just nu sämre än budgeterat, 27 miljoner.