BRISTANDE TANDVÅRD

Kan mista legitimation på grund av grov oskicklighet

0:38 min

Inspektionen för vård och omsorg förordar att legitimationen ska dras in för en tandläkare verksam i Norrköping.

Myndigheten motiverar beslutet med att tandläkaren har varit grovt oskicklig i sitt yrke.

Enligt granskningen har tandläkaren visat brister på en serie av olika områden. Och det i elva olika fall som granskats Bland annat har felaktiga rotbehandlingar och missad karies hos patienter upptäckts.

Ivo anser att oskickligheten dessutom har varit "särskilt påfallande" vid en obefogad rotfyllning, vilken dessutom hamnade i käkbenet på en patient. Tandläkaren som nu kan förlora sin legitimation har valt att inte yttra sig kring kritiken. Hälso- och ansvarsnämnden avgör slutligen ärendet.