SGI kartlägger

Risken för skred vid Motala ström undersöks

0:26 min
  • Motala ström genom Östergötland och Viskan är två vattendrag som Statens geotekniska institut, SGI, kommer att prioritera när det gäller att kartlägga riskerna för skred.
  • En faktor som man då kommer ta hänsyn till är dom möjliga förorenade områden som kan finnas i Norrköping i det gamla industrilandskapet.