CORONA

Sjöfartsverket skärper rutiner för fartyg

0:30 min
  • Sjöfartsverket, med säte i Norrköping, vidtar nu flera förebyggande åtgärder för säkra upp en säker sjöfart med anledning av coronasmitta.
  • Fartyg som ska anlöpa svenska hamnar måste nu rapportera om det finns misstanke om smitta ombord.
  • Och om det finns någon misstänkt smitta ombord så måste det anmälas till Kustbevakningen. En smittskyddsläkare ska då först samråda med fartygets befälhavare ombord innan fartyget får nå svensk hamn.