Motala

Efter klagomålen – nu byggs bullervall på Dunteberget

0:39 min
  • Efter återkommande klagomål på höga ljudnivåer från boende i närheten av motocrossbanan på Dunteberget i Motala ska nu bygget av en bullervall inledas.

  • Vallen ska bli 280 meter lång och SMK Motala har både fått marklov och 350 000 kronor från kommunen i investeringsbidrag.

  • När bullervallen är färdigbyggd ska ljudnivåerna kontrollmätas och det ska även göras speciella mätningar vid de fastigheter som ligger närmast banan.