Borgerliga partierna i Norrköping inleder valarbetet

Enligt borgarna i Norrköping får inte näringslivspolitiken tillräckligt med utrymme på kommunens politiska agenda. Det var en av åsikterna som framfördes när den borgerliga alliansen idag presenterade en del av sitt valprogram som handlade om just näringsliv och arbetsmarknad.

Enligt moderaten Ingrid Cassel, som är ordförande i den grupp som arbetat med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, saknas det idag en stark politisk ledning som driver frågor kring näringslivet kontinuerligt.
- Vi har en regim i Norrköping som väldigt lite lyfter fram de mindre företagen, fortsätter hon.

Rådslag mellan kommunen och företagare, en politiker med särskilt ansvar för näringslivet och större hänsyn till företagare på landsbygden. Det är några av de förslag som den borgerliga alliansen hoppas ska locka väljare och skapa fler jobbtillfällen. Även en lägre kommunalskatt skulle enligt borgarna underlätta för företagarna. En kommunal skattesänkning som alliansen i Norrköping är överens om när ekonomin tillåter.