Papperstryckeri igång på Campus Norrköping

Nu rullar de nya tryckpressarna på Campus Norrköping. Men det är inget vanligt tryckeri det handlar om utan ett tryckeri för elektroniskt papper.

Om man trycker ledande plast i olika mönster på ett vanligt papper kan man få något som i princip fungerar som elektroniska kretsar i en dator. Det här kallas organisk elektronik, och är något som Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo nu samarbetar kring. Elektroniskt papper kan framställas med en vanlig tryckpress för reklametiketter.
Man lägger in transistorer med enkel logik, kretsar som reagerar på tryckningar mot vissa punkter på pappret. Teckenfönster i pappret kan sen ge meddelanden av olika slag.
Eftersom kretsarna kan reagera på att en förpackning bryts, är förpackningsindustrin mycket intresserad, säger professor Magnus Berggren vid Campus Norrköping.