Arrangörsakut för ungdomar bildas i Norrköping

Det ska bli lättare för ungdomar att anordna olika former av evenemang som konserter och disko i Norrköping i framtiden.

För idag beslutade kultur- och fritidsnämnden att införa en Arrangörsakut. Dit kan unga arrangörer mellan 13 och 20 år vända sig för att söka bidrag till olika evenemang. Man kan ansöka om högst 10 000 kronor.
Arrangörsakuten har en total budget på 200 000 kronor.