Sista läckan troligen lokaliserad

Det kommunala bolaget Norrköping vatten tror sig nu ha hittat det sista huset som det läcker avloppsvatten från ut i Motala ström.

Bolagets VD Lars Svensson berättar att läckaget från fastigheten ska åtgärdas i början av nästa år.
- Sedan hoppas vi att det ska vara avklarat för tid och evighet vid Hamnbron, säger Lars Svensson.

Problemen med läckage ut i Motala ström har pågått under lång tid och enligt Lars Svensson är det svårt att lokalisera läckorna. Dagvattensystemet sprider sig som ett träd under stadens gator. Och just den här sträckningen börjar vid biblioteket och tar sedan upp alla tvärgator ner till Hamnbron och Motala Ström. Det innebär att alla fastigheter och dagvattenbrunnar däremellan är påkopplat på systemet och det är ett detektivarbete att hitta felkopplingarna.
Och nu hoppas Lars Svensson att man hittat den sista läckan.