Minskad gatubelysning i Valdemarsvik

Det kommer att bli färre timmar med tända gatulampor i Valdemarsviks kommun.

Genom att släcka en halvtimme tidigare på morgonen och tända lamporna en halvtimme senare på kvällen sparar kommunen cirka 100 000 kronor.
Enligt gatuchefen Björn Fredell motverkar man därmed den kostnadsökning på åtta procent som ett nytecknat elavtal innebär.
Förändring av vägbelysningen kommer att ske under våren.