Arsenik,krom och koppar har läckt ut i Boxholm

Ett stort område vid Boxholms sågverk, som nu ligger inom Boxholm Timbers industriområde måste enligt länsstyrelsen saneras.
Annars finns risken att giftiga ämnen från den förorenade marken sprider sig.

-Det kan vara en risk för människor som kommer in på området som kan få i sig av den förorenade jorden främst barn.
Men det finns också en risk för spridning i miljön utanför platsen exempelvis Svartån säger Elisabeth Omsäter, handläggare på länsstyrelsen. 
Svartån är ett vattendrag som av länsstyrelsen klassas som särskilt värdefullt.
En eventuell spridning av föroreningarna betyder bland annat att det innebär en hälsorisk att äta fisk från ån.

Platsen där den förorenade marken finns används inte längre. Men mellan 1946 och 1987 pågick tryckimpregnering av virke på platsen. Tryckinpregneringsvätska som bland annat innehöll arsenik, krom och koppar har läckt ut och förgiftat marken.

När saneringen kan bli av kan Elisabeth Omsäter inte säga. Det är än så länge oklart vem som ska stå för kostnaderna av saneringen.
Företaget som höll på med impregneringen slutade sin verksamhet i Boxholm 1987 och finns inte företaget kvar kan företaget inte ställas till svars.
Kostnaden faller då på staten och Boxholms kommun.
Hela saneringen väntas kosta mellan 21 och 28 miljoner kronor.
Kommunen kan i värsta fall få betala 10 procent av den summan. Det vill säga mellan 2,1 och 2,8 miljoner kronor.

-Jag tycker att det är viktigt att det händer något på området när vi nu vet vilka risker det finns säger Elisabeth Omsäter på länsstyrelsen.