Kommunen vill ta över strandskyddet

Kommunerna bör få rätten att själva besluta om man kan göra undantag från strandskyddet.
Det anser Linköpings kommun i ett yttrande till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

Bakgrunden är ett förslag som nu ligger på regeringens bord där länsstyrelsernas och statens makt över hur stränderna används ska stärkas.
Kommunernas inflytande över strandskyddet skulle då minska.

Linköpings kommunalråd Lena Micko anser att stranskyddet enligt det nya förslaget får en omotiverat stark ställning jämfört med andra intressen.