Träningsskolan i Norrköping återinvigd

Träningsskolans lokaler på Skarphagsskolan i Norrköping är nu klara efter sanering och återuppbyggnad efter den brand som för drygt två år sen förstörde stora delar av byggnaden.

Lokalerna har anpassats efter verksamheten och de 22 eleverna och personalen är mer integrerade med den vanliga grundskolan.

Det har tagit längre tid att få ordning på lokalerna än vad som var tänkt från början och det har kostat 5,5 miljoner kronor för Norrköpigs kommun.

I träningsskolan går barn som har en utvecklingsstörning och fler handikapp.