Naturgas får kritik från miljövårdare

Naturvårdsverket är kritiskt den planerade naturgasledning som företaget Eon planerar att bygga genom länet.

Myndigheten tror att man genom satsningen fastnar i ett system av fossila bränslen som går emot ambitionerna att minska koldioxidutsläppen.

Från Eon säger man att naturgasen till stor del ska ersätta olja och att den då är bättre för miljön.