Skillnader i högskolestudier

Linköping är enda kommunen i länet som uppfyller regeringens mål att femtio procent av invånarna ska ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.

I Linköping är det närmare 54 procent som börjat studier till och med 25 år.
Lägst andel som påbörjat studier finns i Åtvidaberg och Ödeshög. Där är siffran 36 procent.
Det visar statistik från Högskoleverket.
Skillnaden mellan kommunerna kan bland annat bero på närheten till universitet eller högskola, enligt Stig Forneng, utredare på högskoleverket.
I hela landet är genomsnittet 45,6 procent.