Öringen ska räddas

Arbetsgruppen ”Rädda storöringstammen i Åsunden” får i år Kinda kommuns miljöstipendium.

Gruppen har bland annat anlagt en fiskodling i Kölefors strax utanför Kisa med avsikt att rädda öringstammen i Storån och Åsunden.
Deras arbete finansieras även med pengar från EU Lieder Sommenbygd.