Hyresgästförening protesterar mot fastighetsaffär

Allmännyttiga Bostadsbolaget i Mjölby överväger att köpa några privata fastigheter i Skänninge som nu är till salu och där det ska ha varit problem med störande hyresgäster.
Men Hyresgästföreningen protesterar mot planerna.

Idén att kommunägda Bostadsbolaget i Mjölby ska köpa fastigheterna kommer från politikerna i Mjölby kommunstyrelse.
De har blivit inspirerade av Ödeshögs kommun, som nyligen gick in och själv köpte några privatägda fastigheter där det varit stökigt en tid.

I Mjölby däremot är tanken att kommunens bostadsbolag ska köpa husen. Och det reagerar man emot på Hyresgästföreningen.

- I Ödeshög är det kommuninvånarna som får stå för kostnaderna vid affären i Mjölby hamnar kostnaderna bara på hyresgästerna säger Benny Andersson förhandlingschef i föreningens region Öst.