Stopp för jakt med lockfåglar

Som en följd av Jordbruksverkets beslut om förebyggande åtgärder för att minska risken för spridning av fågelinfluensa, förbjuds lockfåglar vid jakt.

Det innebär i praktiken duvhöksjakten i dagsläget är förbjuden. Vid denna jakt används levande duvor som lockfåglar. Även jakt på kråka där levande kråkor används som lockfåglar är således också förbjuden.