Stor tillväxt inom östgötsk miljöteknik

Östergötland är det län som har den största tillväxten inom miljöteknikområdet i Sverige och när det gäller export av miljöteknik från länet motsvarade den två och en halv miljard kronor 2004. Det visar statistik från Exportrådet.

– Med ett systemtänkande och ett bredare perspektiv skulle samarbetet mellan företagen  kunna bli bättre och ännu mera effektivt, säger docent Mats Eklund vid Linköpings universitet som är en av initiativtagarna till ett nätverk för miljöteknikföretag i Östergötland.

Det mest konkreta exemplet på hur företag kan samarbeta kring miljöteknik i länet är Agroetanol och Svensk biogas planerade verksamhet på Händelö utanför Norrköping. Rester från etanoltillverkningen på Agroetanol skall användas för att göra biogas i den biogasfabrik som skall byggas. Det som blir kvar efter gastillverkningen skall användas som gödsel och går på så sätt tillbaka till jorden.

Nätverket som precis har dragit igång har fått namnet Svenskt initiativ för industriell ekologi och syftar till att länka samman olika företag som på något sätt sysslar med miljöteknik i Östergötland.

Ydre och Söderköping har procentuellt den största andelen anställda inom miljöteknikbranschen.